FANDOM


syr'atkan (język ęmucki)Edytuj

wymowa
'sɯɹʔækkæn
znaczenia
rzeczownik, deklinacja III a
  1. język, mowa
odmiana
Przypadek L. poj. L. mn.
Mianownik syr'atkan nǫsyr'atkan
Orzecznikownik syr'atkantǫ nǫsyr'atkantǫ
Dopełniacz syr'atkan- nǫsyr'atkan-
Postpozytyw syr'atkanto nǫsyr'atkanto
Inesyw syr'atkanto'uh nǫsyr'atkanto'uh
Elatyw syr'atkanto'uhrek nǫsyr'atkanto'uhrek
Illatyw syr'atkanto'uhtik nǫsyr'atkanto'uhtik
Adesyw syr'atkantovoh nǫsyr'atkantovoh
Delatyw syr'atkantovohrek nǫsyr'atkantovohrek
Allatyw syr'atkantovohtik nǫsyr'atkantovohtik
Posesyw syr'atkantozuś nǫsyr'atkantozuś
Ablatyw syr'atkantozuśrek nǫsyr'atkantozuśrek
Celownik syr'atkantozuśtik nǫsyr'atkantozuśtik
Essyw syr'atkantovek nǫsyr'atkantovek
Komitatyw syr'atkanto'ak nǫsyr'atkanto'ak
Abessyw syr'atkantokik nǫsyr'atkantokik
Instruktyw syr'atkantonamik nǫsyr'atkantonamik
Translatyw syr'atkantonatik nǫsyr'atkantonatik
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.